مقایسه ی دو بازی اکشن 2010

حداکثر امتیاز:10
Battlefield : Bad Company 2

از همه نگاه...

گرافیک بازی:10

سرعت بازی:9

وسایل داخل بازی{اسلحه....}:10

 ظرافت کار:10

حداقل سیستم جهت اجرای بازی:

VGA 512

RAM 2GB

CPU 2.8

HDD 9GB

WIN XP SP2.VISTA.SEVEN


OPERATION.FLASHPOINT,DRAGON RISING


از همه نگاه...

گرافیک بازی:9

سرعت بازی:5

 ظرافت کار :8

وسایل داخل بازی{اسلحه....}:8

حداقل سیستم جهت اجرای بازی:

VGA 256

RAM 1GB

CPU 2.8

HDD 8

WIN XP SP2.VISTA

SEE YOU LATER

 

/ 0 نظر / 38 بازدید